Nuoriso Leader tunnetuksi

Hankkeen avulla halutaan osallistaa toiminta-alueen nuoria enemmän mukaan kehittämistyöhön sekä tuoda Nuoriso Leader rahoitusta paremmin tunnetuksi.

Oulun Seudun Leader ry:llä on ollut käytössä Nuoriso Leader rahoitusväline vuodesta 2016.
Rahoitusvälineen ideana on aktivoida toiminta-alueen nuoria omaehtoiseen maaseudun
kehittämiseen samalla tuoden tutuksi rahoituksen hakemista, projektinhallintaa sekä raportoimista.
Nuoriso Leader rahoitusvälineellä rahoitetaan 13–25-vuotiaiden nuorten omia vapaamuotoisia
projekteja sekä tuetaan nuorten yrityskokeiluja.

Kesäkuussa 2021 alkoi Nuoriso Leader tunnetuksi -hanke, jonka rahoittaa Oulun Seudun Leader.
Hankkeella tehdään rahoitusvälinettä paremmin tunnetuksi nuorten keskuudessa, kouluissa sekä
muissa organisaatioissa ja tahoissa, jotka työskentelevät nuorten parissa. Haluamme jatkossa
osallistaa nuoria enemmän ja antaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa sekä päästä mukaan
päätöksentekoon. Tarve on myös tuoda enemmän nuorten toiveita esiin toiminta-alueeltamme ja
viedä niitä yhdessä eteenpäin konkreettisiksi tavoitteiksi.

Parhaiten nuorten ideoita saadaan kerättyä nuorilta itseltään. Ja tämän avuksi perustamme
nuorisotyöryhmä toimintaa Oulun Seudun Leader ry:n toiminnan alaisuuteen. Nuorisotyöryhmä
koostuu toiminta-alueen 13–25 vuotiaista vapaaehtoisista nuorista. Työryhmän tehtävänä on muun
muassa edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia, käsitellä Nuoriso Leader rahoitushakemuksia ja
osallistua erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Työryhmän nuoret saavat suunnitella toiminnasta
omannäköistä ja mielekästä.

 

Hankkeen keskeiset teemat:

  • Nuorten osallistaminen sekä edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia
  • Nuoriso Leader rahoitusvälineen tunnettavuuden lisääminen toiminta-alueella
  • Nuorten yrittäjyys ja sen tukeminen sekä nuorten omaehtoinen vapaa-ajan kehittäminen
  • Nuorisotyöryhmä toiminnan aloittaminen

 

Hankeaika: 1.6.2021 – 31.12.2022


Katso myös