Koulutus- ja opintomatkahanke

Hanke sijoittuu Perämeren rannikon Kalaleaderin alueelle. Alueen toimijoille on järjestetty kysely, jonka mukaan opintomatkat ja koulutukset on koettu hyväksi tavaksi toimia. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelta nousevia tarpeita kuten koulutuksia ja opintomatkoja. Koulutusten avulla parannetaan kalatalousyrittäjien mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta. Opintomatkojen avulla alueen kalatalousyrittäjät näkevät ja saavat uutta tietoa sekä käytäntöjä muualta. Samalla luodaan uusia kontakteja ja verkostoidutaan. Hankkeessa on tarkoitus tehdä useita koulutuksia ja opintomatkoja.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Oulun Seudun Leader ry

Hankkeen toteutusaika: 1/2024 – 6/2026

Kokonaiskustannukset: 105 840 €, Myönnetty tuki: 105 840 €, 100 %


Katso myös