Etsimme nuorisoaktivaattoria

Oulun Seudun Leader ry on paikallinen Leader-ryhmä, jonka tehtävänä on aktivoida alueen toimijoita kehittämään omaa aluettaan ja toimintaansa, neuvoa erilaisten hankkeiden hakemiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa sekä rahoittaa paikallisia hankkeita. Toiminta-alueenamme on Ii, Kempele, Muhos, Oulu, Pudasjärvi ja Utajärvi.

Nuorisoaktivaattorin tehtäviä ovat mm. Nuoriso Leader rahoituksesta tiedottaminen toiminta-alueen 13-25- vuotiaille nuorille, hakijoiden neuvonta ja hakemusten käsittely, nuorisotyöryhmän toiminta, toimiminen erilaisissa yhteistyöverkostoissa, tilaisuuksien järjestäminen, toiminnan kehittäminen ja erilaiset toimistotyöt.

Edellytämme

  • nuoriso-ohjaajan koulutusta ja työkokemusta nuorten kanssa toimimisesta
  • oma-aloitteisuutta
  • hyviä yhteistyö – ja vuorovaikutustaitoja
  • hyvää suullista- ja kirjallista ilmaisutaitoa
  • hyviä tietoteknisiä taitoja ja sosiaalisen median kanavien hallintaa
  • hyvää englannin kielentaitoa.

Arvostamme

  • EU-rahoitteisen hanketyön ja Leader-toiminnan tuntemusta.

Oman autonkäyttö on tehtävässä välttämätöntä. Työ sisältää joskus myös ilta- ja viikonlopputyötä. Etätyömahdollisuus osittain. Tehtävä on aluksi määräaikainen v. 2024 loppuun saakka hankerahoituksen määräaikaisuuden vuoksi. Tehtävä voi jatkua rahoituksen varmistuttua.

Lisätiedot Pirjo Hongisto, p. 0407393925 15.8.- 18.8.2023 klo. 8.00-12.00 välisenä aikana.

Haku päättyy 18.08.2023 klo 16:00. Hakemukset lähetetään osoitteeseen
pirjo.hongisto@oulunseudunleader.fi

Ilmoitus TE-palveluiden verkkosivulla