Nuorten foorumissa osallistettiin nuoria vaikuttamaan!

Oulun kaupunki järjesti nuorille suunnatun tapahtuman Nuorten Foorumin Ouluhallissa 19.10.2021

Vaikuttamiseen keskittyvässä Nuorten foorumissa esiteltiin nuorille suunnattuja erilaisia tapoja vaikuttaa asioihin.  Tapahtumaan osallistui useita toimijoita, järjestöjä, puolueita ja kaupungin eri toimijoita. Oulun Seudun Leader osallistui tapahtumaan ja esitteli omalla pisteellään Nuoriso Leader – rahoitusvälinettä sekä syksyn aikana käynnistynyttä Nuorisotyöryhmä – toimintaa.

Nuoriso Leader esittelypisteellä nuorilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn, jossa kartoitettiin oman kotipaikkakunnan viihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia, vaikuttamismahdollisuuksia sekä houkuttelevuutta, mikä saisi nuoret palaamaan kotipaikkakunnalleen opiskeluiden jälkeen. Päivän aikana kyselyyn vastasi huimat 149 nuorta, mikä mahtava lukema!

Nuorten foorumissa kyselyyn vastanneiden ikähaarukka oli 11-18 vuotta. Kyselyyn vastanneista 72 % kertoi omaavansa säännöllisen harrastuksen.  Avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin, mitä nuoret haluaisivat harrastaa vapaa-ajalla.  Harrastustoiveista nousi esiin erityisesti erilaiset urheiluharrastukset, kuten uiminen, kuntosali, eri tanssilajit, kamppailulajit, luistelua, laskettelemista, voimistelua, frisbeegolfia, juoksua, purjehdusta, E-urheilua, kiipeilyä, telinevoimistelua sekä ratsastusta. Myös erilaisia pallopelejä kuten: koripalloa, salibandya, pesäpalloa, jääkiekkoa, jalkapalloa, lentopalloa ja tennistä.

Taiteellisista harrastuksista nousi esiin musiikin soittaminen eri soittimilla, laulaminen, teatteri, maalaus, kirjoittaminen sekä valokuvaaminen. Muita vapaa-ajalla tehtävää toivetta oli: moposuora, viittomakielikurssi, olla kavereiden kanssa, erilaisia tapahtumia ja ilmaisia tapahtumia, dronen lennättäminen, kielikurssit, harrastuksia, jotka kaipaavat vähemmän liikuntaa, käsityöt, hengailu paikka yli 18 vuotiaille nuorille, vapaita tiloja joissa voi musisoida sekä retkikursseja.

Kyselyyn vastanneista 61% oli sitä mieltä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa kotipaikkakunnan asioihin. Vaikuttamisen keinoja kerrottiin olevan erilaisten ryhmien tai koulun kautta, kuten seurakuntatalojen, nuorisovaltuustojen sekä osallisuusryhmien avulla. Muita vaikuttamisen keinoja oli äänestäminen, jutteleminen, mielipiteen ja toiveiden kertominen, kirjoittaminen, kyselyihin vastaaminen, osallistuminen päätöksen tekoon, auttamalla, erilaisilla tapahtumilla, hyväntekeväisyydellä, somen kautta. Vastauksissa toivottiin myös, että nuoria kuunneltaisiin enemmän ja mielipidettä kysyttäisiin etukäteen, ennen kuin jokin muutos nuoria koskevassa asiassa ollaan tekemässä. Nuoria toivottiin myös lisää mukaan vaikuttamaan alueen asioihin.

Kotipaikkakunnan pitovoimaan sekä opintojen jälkeen paikkakunnalle palaamiseen vaikuttaa nuorten mielestä eniten harrastumahdollisuuksien parantaminen. Muita asioita, joita nuoret nostivat esiin olivat, että nuorille tarjottaisiin enemmän työllistymismahdollisuuksia, lisäämällä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, parantamalla nuorten opiskelumahdollisuuksia kotipaikkakunnalla ja kannustamalla nuoria yrittäjyyteen. Nuorten tietämys kotipaikkakunnan asioista sekä yhteydenpitoa pois muuttaneisiin nuoriin koettiin vähemmän tärkeäksi.

Haluamme kiittää erittäin mukavasta tapahtumasta tapahtumaan osallistuneita nuoria, muita toimijoita sekä tapahtuman järjestäjiä!

Elina & Marjo

 


Nuorten foorumissa toteutettu kysely on osa isompaa kyselykokonaisuutta, joka toteutetaan Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueen nuorille. Kyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2022 aikana.