Kotalahti kuntoon

Alueella toimivilla kalankasvatusyrityksillä on kalankasvatuslupia yhteensä lähes 1600 tonnin edestä ja siten kalankasvatustoiminta on merkittävää koko Suomen mittakaavassa. Kalankasvatusyritykset käyttävät Kotalahtea poikaskalojen talvivarastointialueena ja alue on tällä hetkellä ainoa siihen toimivaksi todettu koko Perämeren alueella. Perämeren haastavien olosuhteiden vuoksi talvisäilytys on hyvä keskittää tietylle alueelle. Hankkeessa ovat mukana Iin kunnan lisäksi paikalliset kalankasvatusyritykset sekä Kuivaniemen osakaskunta vesialueen omistajana. Hankkeessa tehdään tarvittavat selvitykset varsinaista kunnostushanketta varten. Hankkeessa tehdään tarvittavat selvitykset, jotta Kotalahden alueen vesistön tilaa voidaan parantaa ja se tulevaisuudessa palvelisi alueen kalankasvattajien tarpeita paremmin.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Iin kunta

Hankkeen toteutusaika: 2/2022 – 5/2023

Kokonaiskustannukset: 22 233 €, Myönnetty tuki: 22 233 €, 100 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös