Vatungin sataman kehittäminen

Iin Vatungin satama on Perämeren kalankasvatuksen keskus. Kalankasvatuksen kannattavuus ja kasvumahdollisuudet ovat Perämerellä hyvin riippuvaisia hyvistä satamista ja talvisäilytysmahdollisuuksista. Hankkeessa selvitetään tarvittavia toimia ja niiden kustannuksia Vatungin kalasataman suuaukon leventämiseen erityisesti kasvatetun kalan kuljetusten helpottamiseksi sekä sataman soveltuvuutta kasvatetun kalan talvisäilytykseen.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Iin kunta

Hankkeen toteutusaika: 2/2021 – 10/2021

Kokonaiskustannukset: 4 018 €, Myönnetty tuki: 3 215 €, 80%


Katso myös