Hyljekarkottimen käyttö verkkopyynnissä

Hyljekarkottimia on ollut käytössä kalankasvatuksessa ja kalastuksessa jo vuosia vaihtelevalla menestyksellä. Karkottimien tehoa verkkopyynnin yhteydessä on tutkittu kuitenkin vielä melko vähän. Syksyllä 2018 hakijalla oli testissä Lofitechin karkotin, jonka käyttö antoi lupaavia tuloksia. Testijakso oli kuitenkin niin lyhyt, että edelleen tarvitaan paljon lisää kokeilua, jotta karkottimen tehokas käyttö saadaan optimoitua sekä voidaan arvioida, onko karkottimien käyttö kustannustehokasta pitkällä aikajänteellä.

Syksyn 2018 testijakson aikaan karkottimen käyttö oli melko vaivalloista, koska sitä joutui käyttämään niin, että venettä pidettiin verkkojatan vierellä, jotta laitteeseen saatiin virtaa. Muualla on kehitetty poiju ja erilaisia lauttoja, jotka mahdollistavat karkottimen jättämisen merelle. Ne ovat toistaiseksi olleet niin isoja ja painavia ettei niiden käsittely yksin toimiessa ja jatkuvasti paikkaa vaihtaen ole käytännöllistä. Tässä hankkeessa pyritään kehittämään poiju, jota on helppo käsitellä yhden miehen toimesta.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu palvelemaan nimenomaan syksyistä siian verkkopyyntiä, jolloin usein riittää, että verkot saisivat olla häiriöittä pyynnissä suhteellisen lyhyen aikaa ja että laitteisto olisi kustannuksiltaan suhteellisen edullinen.

Tässä hankkeessa kehitetään norjalaiselle Lofitech hyljekarkottimelle poiju, jonka avulla karkotinta voidaan helposti siirtää sinne missä verkkoja pidetään. Poijun yhteyteen laitetaan karkottimen ohjausyksikkö sekä akku, josta karkotin saa virran. Tässä yhteydessä on suunniteltu käytettävän laadukasta ja kevyttä lithium akkua, jonka kapasiteetti riittäisi pitämään karkottimen toiminnassa noin 12 tunnin ajan. Se olisi täysin riittävä aika, kun laitetta käytetään verkkopyynnissä. Näin ollen poijusta saataisi riittävän kevyt, jotta sitä on yhden kalastajan helppo siirrellä. Poijun tulee olla vesitiivis ja muotoilultaan sellainen, että sitä on helppo käsitellä. Lisäksi sen ankkuroinnin täytyy olla sellainen, että poiju pysyy hyvin paikallaan. Poijun kehitystyö, prototyypin kehittäminen sekä mahdolliset muutostyöt hankitaan ostopalveluna. Itse karkottimet ja materiaalit poijun rakentamiseen hankkeen toteuttaja hankkii itse.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on hyljekarkottimen testaus käytännössä. Hyljekarkottimia on käytetty kalastuksen ja erityisesti verkkopyynnin yhteydessä vielä verrattain vähän ja kokemukset ovat olleet hyvin vaihtelevia. Siksi kokemuksia on tärkeää saada lisää, jotta voidaan arvioida niiden kustannustehokkuutta kalastuksen yhteydessä. Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti laitteen tehokkuuteen siian verkkopyynnin yhteydessä.

Yrityksen kehittämishanke

Hakija: MeriArskala Oy

Hankkeen toteutusaika: 4/2020 – 1/2022

Kokonaiskustannukset: 8 830 €, Myönnetty tuki: 5 298 €, 60 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös