Nahkiaisen viljely lähiruuaksi ja emonahkaisiksi esiselvityshanke

Nahkiainen on Perämeren alueella tunnettu erikoisherkku ja nahkiaisen pyynnillä on suuri merkitys Perämeren jokialueilla. Nahkiaisen pyynti on ollut tärkeä tulonlähde Perämeren ammatti- ja sivuammattikalastajille. Nahkiaissaaliin arvo on noin 1 milj. euroa vuodessa. Iijoella nahkiaissaalis on pudonnut puolesta miljoonasta – miljoonasta nahkiaisesta 100 000 – 200 000 nahkiaiseen vuodessa. Kysyntää nahkiaiselle on yli tarjonnan mutta hoitotoimiin ja viljelyyn ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Nahkiaisen elinvaiheet ja ravinnon käyttö ovat huonosti tunnettuja. Pohjanmaalla on saatu yksittäisiä merkintätuloksia, joissa keväällä mereen laskeutuva pieni nahkiainen on palannut jo seuraavana syksynä täysikasvuisena takaisin jokeen. Tämä antaa merkittäviä mahdollisuuksia nahkiaisen viljelyssä ja kasvatukseen sekä ruoka- että emonahkiaisiksi.

Hankkeen tavoitteena on selvittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mahdollisuudet ottaa talteen joesta mereen laskevia pieniä nahkiaisia sekä selvittää niiden kasvatusmahdollisuuksia ruoka- ja emonahkiaisiksi. Hankkeessa selvitetään pienten nahkiaisten kiinniottoa ja kasvatusmenetelmiä sekä soveltuvia ruokintavaihtoehtoja. Hankkeen tavoitteiden toteutuessa ruokanahkiaisen kaupalle ja pitkäjänteiselle markkinoinnille avautuu aivan uudenlaiset näkymät sekä monipuolistaa kaupallisten kalastajien ja vesiviljelyalan tulonmuodostusta. Hankkeen tulokset ja toteutusmallit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Osuuskunta Team Kala

Hankkeen toteutusaika: 12/2015 – 9/2017

Kokonaiskustannukset: 18 327 €, Myönnetty tuki: 14 661 €, 80 %

 Hankkeen loppuraportti

Nahkiaisen viljelymahdollisuudet raportti

 


Katso myös