Kalatalo säilytys- ja huoltotilat

Hankkeessa rakennetaan varastorakennus Pyhäjoen Tervon satamaan. Varastossa voidaan säilyttää kalavesien hoitoon ja kalankasvatukseen tarvittavat välineet yhdessä paikassa. Se helpottaa kalastajainseuran kalanhoitotyö, sillä jatkossa kaikki tavarat ovat samassa paikassa.

Hakija: Pyhäjoen kalastajainseura Ry

Kokonaiskustannukset: 40 254 €, Myönnetty tuki: 24 152€, 60%

Pyhäjoen kalastajainseura ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää kalastustoimintaa. Kalastajainseura tekee aktiivisesti kalanhoitotyötä pyytämällä vaellussiian emokaloja mädin hankintaan ja poikastuotantoon sekä kunnostaa alueen kalavesiä. Seura tuottaa vuosittain hautomalla siian poikasia Pyhäjoesta siirtoistutukseen 3,5 – 5 miljoona kpl. Lisäksi seura vastaa muiden jokien (Kala-, Siika-, Lesti- ja Kemijoki) mädin hautomisen lähes samalla mäti määrällä. Tämä poikastuotanto istutetaan omiin jokiin. Istutukset parantavat huomattavasti ammattikalastajien sekä harrastekalastajien saalismääriä. Vaellussiian lisääntyminen on luonnonvaraisesti olematonta. Jokien vedenlaatu kiintoainekuormituksineen aiheuttaa mädin tuhoutumisen.


Katso myös