Baltic Sea Seal and Cormorant TNC Project

Kansainvälinen Itämeren hylje- ja merimetsoprojekti on laaja kalatalousryhmien välinen ponnistus, jonka tarkoituksena on pelastaa historiallinen ja kulttuurisesti arvokas elinkeino: pienimuotoinen rannikkokalastus. Neljätoista kalatalousryhmää Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Saksasta ovat perustaneet yhteistyöprojektin, joka etsii ja kehittää keinoja merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan ja pyrkii näin turvaamaan pienimuotoisen rannikkokalastuksen tulevaisuuden.

Hakija: Leader Sepra

Kokonaiskustannukset: 191 400€, Perämeren rannikon kalatalousryhmän osuus 15 950€


Katso myös