Baltic Sea Seal and Cormorant TNC Project

Kansainvälinen Itämeren hylje- ja merimetsoprojekti on laaja kalatalousryhmien välinen ponnistus, jonka tarkoituksena on pelastaa historiallinen ja kulttuurisesti arvokas elinkeino: pienimuotoinen rannikkokalastus. Neljätoista kalatalousryhmää Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Saksasta ovat perustaneet yhteistyöprojektin, joka etsii ja kehittää keinoja merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan ja pyrkii näin turvaamaan pienimuotoisen rannikkokalastuksen tulevaisuuden.

Itämeren hylje- ja merimetsopopulaatiot ovat kasvaneet dramaattisesti viime vuosina. Hallitsematon populaatioiden kasvu aiheuttaa vuosittain vakavia vahinkoja Itämeren rannikon kalastajille, jotka pyytävät perinteisillä pyydyksillä, kuten verkoilla. Kalastajien mukaan hylje- ja merimetsojen aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet niin vakaviksi, että ne uhkaavat jo koko elinkeinoa.

Itämeren kalatalousryhmien yhteistyöprojekti kokoaa yhteen tietoa hylje- ja merimetsovahingoista ja on käynnistänyt tutkimuksen, jossa selvitetään hylje- ja merimetsopopulaatioiden vaikutuksia pienimuotoiseen rannikkokalastukseen Itämeren alueella. Tutkimukseen haastatellaan noin 300 ammattikalastajaa Itämeren rannikolta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken kanssa. Projektin tärkein tavoite on lisätä yhteiskunnallista keskustelua rannikkokalastuksen kriisistä ja hylje- ja merimetso-ongelman vakavuudesta niin kansallisella kuin EU tasolla, jotta ongelman painoarvo huomattaisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin mahdollisimman pian.

Alueiden välinen yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Leader Sepra

Hankkeen toteutusaika: 2017 – 2019

Kokonaiskustannukset: 191 400 €, Perämeren rannikon kalatalousryhmän osuus 15 950 €

Hankkeen nettisivut

Hankkeen tutkimus

Hankkeen suositukset


Katso myös