Hyljetietoverkko -tiedotushanke Perämeren hyljetilanteesta

Hankkeessa hylkeiden ja kalastuksen konfliktia lähdetään ratkaisemaan mielipidevaikuttamisen ja aktiivisen, suurelle yleisölle suunnatun tiedottamisen kautta. Hankkeessa toteutetaan monimediallinen sisältökokonaisuus, jossa kuvataan, dokumentoidaan ja kerrotaan Perämeren alueen kalastajien ja hylkeiden yhteiselämästä. Eri tutkimuksista saatua tietoa lisäksi tarinallistetaan ja havainnollistetaan erilaisin visuaalisin ilmaisun keinoin. Hankkeen materiaalista saadaan tietoa hylkeenkestävien pyydysten jatkokehitykselle.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry

Hankkeen toteutusaika: 9/2017 – 10/2019

Kokonaiskustannukset: 59 903 €, Myönnetty tuki: 53 913 €, 90 %

Hankkeen nettisivut

Samalla saaliilla -dokumentti

Hankkeen loppuraportti


Katso myös