Hyljetietoverkko-tiedotushanke Perämeren hyljetilanteesta

Hankkeessa hylkeiden ja kalastuksen konfliktia lähdetään ratkaisemaan mielipidevaikuttamisen ja aktiivisen, suurelle yleisölle suunnatun tiedottamisen kautta. Hankkeessa toteutetaan monimediallinen sisältökokonaisuus, jossa kuvataan, dokumentoidaan ja kerrotaan Perämeren alueen kalastajien ja hylkeiden yhteiselämästä. Eri tutkimuksista saatua tietoa lisäksi tarinallistetaan ja havainnollistetaan erilaisin visuaalisin ilmaisun keinoin. Hankkeen materiaalista saadaan tietoa hylkeenkestävien pyydysten jatkokehitykselle.

Hakija: Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto Ry

Kokonaiskustannukset: 66 968 €, Myönnetty tuki: 60 271 €, 90%

Katso Samalla saaliilla dokumentti ja tutustu hankkeen nettisivuihin.


Katso myös