Kuoreesta gourmeeta

Kuoretta saadaan sivusaaliina merkittäviä määriä pitkin Perämeren rannikkoa. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä elintarvikkeena juuri lainkaan. Hanke vastaa tarpeeseen lisätä hyödynnettävän kuoreen osuutta nostamalla kuoreen jalostusarvoa elintarvikekäytön kautta. Kuoreessa on myös paljon potentiaalia, sillä se on maukas kala ja saalismäärät voisivat olla huomattavasti suuremmat, mikäli sitä alettaisiin pyytää kohdekalana. Hankkeessa saadaan arvokasta tietoa kuoreen elintarvikekäytön potentiaalista kartoitusten ja koemarkkinoinnin avulla. Tätä kautta on mahdollista avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ammattikalastajille. Hankkeen myötä myös alueen toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen toteutusaika: 8/2018 – 9/2020

Kokonaiskustannukset: 65 199 €, Myönnetty tuki: 52 156 €, 80 %

Kuoretta ruokapöytään -kyllä, kiitos! -digiopas

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen opinnäytetyö markkinapotentiaalista

 


Katso myös