Sähköiset myyntikanavat kalan suoramyynnissä -valmennus

Perämeren rannikon kalastusta on mahdollista viedä taloudellisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan lisäämällä alueella kalastetun kalan lähiruokaperiaatteella toteutettavaa kalakauppaa ja markkinointia. Tähän tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä. Koulutuksen tarve on noussut esiin kalastajilta. Heillä olisi halua kehittää oman saaliin suoramyyntiä, mutta osaamista heillä ei tähän ole. Osaamista puuttuu niin tietotekniikan hyödyntämisen kuin myynnin ja markkinoinnin osalta. Koulutukset antavat kalastajille uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Nykyaikainen sähköinen tiedonvälitys mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kalan markkinoinnin pienin kustannuksin. Kalan suoramyynti tuo sitä harjoittaville kalastajille merkittäviä lisätuloja ja lisää kalastuselinkeinon paikallista tunnettavuutta ja nostaa elinkeinon arvostusta. Markkinointiosaamisen kehittämisellä on mahdollista parantaa kalastuksen kannattavuutta huomattavasti. Hankkeen toiminta-alueena on Perämeren rannikon kalatalousohjelma-alue: Tornio, Kemi, Simo, Ii, Oulu, Hailuoto, Liminka, Siikajoki, Lumijoki, Raahe, Pyhäjoki, Kalajoki ja Kokkola.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Rieska Leader Ry

Hankkeen toteutusaika: 6/2017 – 9/2020

Kokonaiskustannukset: 61 690 €, Myönnetty tuki: 61 690 €, 100 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös