Vaellussiian tulevaisuuden turvaaminen

Perämeren jokien vaellusiikakantoja on hoidettu kalastajien toimesta luontaisen mädinhankinnan turvin. Hylkeet ovat kuitenkin oppineet tulemaan jokeen. Siian mädinhankinta ja myös siian luonnonkutu on vaarassa. Erityisen konkreettisesti tämä on koettu Iijoen alaosalla. Siikakannan turvaava mätihankintapyynti verkoille vaikeutuu vuosi vuodelta nopeasti, mätimäärä on romahtanut, siian hoito ja siikakanta on loppumassa. Tilanne on samanlainen kaikilla Perämeren jokialueilla. Hankkee tavoitteena on kehittää ja kokeilla virtaveteen soveltuvia rysäpyydyksiä, joilla emosiiat voidaan ottaa talteen. Saamaan aikaan kehittää joelle eläviä hylkeitä pyytäviä pyydyksiä, joiden avulla turvataan emokalojen pyyntiä ja myös luonnonkudun onnistumista joella.

Hakija: Osuuskunta Team Kala

Kokonaiskustannukset: 31 385 €, Myönnetty tuki: 24 920 €, 79,4%


Katso myös