Vaellussiian tulevaisuuden turvaaminen

Perämeren jokien vaellussiikakantoja on hoidettu kalastajien toimesta luontaisen mädinhankinnan turvin. Hylkeet ovat kuitenkin oppineet tulemaan jokeen. Siian mädinhankinta ja myös siian luonnonkutu on vaarassa. Erityisen konkreettisesti tämä on koettu Iijoen alaosalla. Siikakannan turvaava mätihankintapyynti verkoille vaikeutuu vuosi vuodelta nopeasti, mätimäärä on romahtanut, siian hoito ja siikakanta on loppumassa. Tilanne on samanlainen kaikilla Perämeren jokialueilla. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla virtaveteen soveltuvia rysäpyydyksiä, joilla emosiiat voidaan ottaa talteen. Saamaan aikaan kehittää joelle eläviä hylkeitä pyytäviä pyydyksiä, joiden avulla turvataan emokalojen pyyntiä ja myös luonnonkudun onnistumista joella.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Osuuskunta Team Kala

Hankkeen toteutusaika: 11/2017 – 12/2019

Kokonaiskustannukset: 29 507 €, Myönnetty tuki: 22 514 €, 79,4 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös