Vaellussiika jatkohanke

Vaellussiika on edelleen tärkeä saalislaji Perämeren kaupallisille kalastajille sekä laajemmaltikin rannikkokalastajille pitkin Pohjanlahden rannikkoa. Vaellussiikasaaliit perustuvat emokalojen pyyntiin, mädinhankintaan, siikahoitoon. Iijoella mätihankinta on perustunut valtaosin perinteeseen pato- ja verkkopyyntiin. Nyt hylkeet ovat oppineet hyödyntämään tuhoisalla tavalla tämän emokalapyynnin. Joesta saatavien emokalojen ja mädin määrä on hylkeiden vuoksi romahtanut, siikakanta ja –saaliit ovat uhattuna.

Osuuskunta Team Kala toteutti 2018 -2019 vaellussiian tulevaisuuden turvaaminen hankkeen. 2018 -2019 hankkeessa tavoite oli suunnitella jokipyyntiin uutta pyyntiä ja kehittää uutta emokalapyyntiä, jota ei ole aiemmin Iijokisuulla käytetty. Tavoite oli muutoinkin varmentaa mätihankintaa sekä siian luonnonkutua selvittämällä mahdollisuuksia vähentää hylkeitä ja hylkeiden aiheuttamia tuhoja jokialueilla. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin hylkeenkestävät emokalarysä- ja loukku, joilla tehtiin pyyntikokeiluja kahden kesän aikana. Hankkeessa voitiin todeta, että emokalapyynnin toteuttaminen uusilla pyynneillä on mahdollista. Toisaalta todettiin, että kaksi pyyntikautta pyynnin kehittämiseen on lyhyt aika ja molempien pyydysten rakenteita tulee muuttaa ja parantaa.

Jatkohankkeessa kehitetään edelleen emokalojen rysä- ja loukkupyyntiä jokisuulla ja padon alapuolella sekä pyritään löytämään ratkaisu, miten hyljehaittoja voitaisiin vähentää emokalapyynnissä suojaverkkojen ja loukkupyynnin avulla.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Osuuskunta Team Kala

Hankkeen toteutusaika: 2/2020 – 12/2021

Kokonaiskustannukset: 27 367 €, Myönnetty tuki: 24 630 €, 90 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös