Pyydyksestä pöytään - Markkinoinnin, kalastajien verkostoitumisen ja jalostusosaamisen kehittämishanke

Kalan kulutuksen kokonaismäärästä vain vajaa viidennes on kotimaista kalaa, vaikka lähiruuan suosio kuluttajien keskuudessa on ennennäkemättömän suuri. Myös kalastuksen kannattavuus on heikentynyt. Hankkeen avulla pyritään lisäämään lähellä pyydetyn kalan tunnettavuutta sekä nostamaan kalastajien myymän kalan jalostusastetta, jotta kalastuksen kannattavuus saataisiin nousuun.

Pyydyksestä pöytään- hanke osallistuu vähintään kuuteen lähiruoka- ja kalamarkkinatapahtumaan Perämeren alueella. Tapahtumissa hanke esittelee ja maistattaa kalatuotteita, esittelee Perämeren kalastusta ja järjestää kalankäsittelynäytöksiä. Tapahtumiin osallistumisen tarkoituksena on tehdä lähikalaa tunnetuksi sekä verkostoitua paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa järjestetään myös 14-16 tuotekehityspäivää, johon Perämeren alueen kalastajat voivat osallistua. Tuotekehityspäivien tarkoituksena on parantaa toimijoiden osaamista, kokeilla uudenlaisten tuotteiden valmistusta sekä selvittää mm. tuotteiden säilyvyyttä, sopivaa pakkausta ja kustannuksia. Tuotekehitystä varten hankkeelle hankitaan tarvikkeita ja laitteita.

Hankkeen myötä lähellä tuotetun kalan sekä Perämeren kalastajien tunnettuus kasvaa kuluttajien keskuudessa. Tämä parantaa kalan suoramyynnin mahdollisuuksia ja kannattavuutta. Osallistuminen lähiruoka- ja kalatapahtumiin lisää toimijoiden välistä yhteistyötä ja edesauttaa uusien toimintatapojen syntymistä. Lisäksi hankkeessa parannetaan kalastajien jalostusosaamista tuotekehityspäivien avulla sekä kehitetään uusia kalatuotteita kaupallisiin tarkoituksiin.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen toteutusaika: 6/2017 – 11/2021

Kokonaiskustannukset: 42 245 €, Myönnetty tuki: 33 133 €, 78,4 %

Hankkeen loppuraportti


Katso myös